OFERTA D’OPTATIVES DE 3r D’ESO CURS 2016/17

Aquí teniu el full d’optatives per l’alumnat de 3r d’ESO per al curs 2016-2017.

ORDENAR PER ORDRE DE PRIORITAT LES OPTATIVES: 1, la que més prefereixes fins a 7 la que menys prefereixes.

S’ha de retornar degudament omplert a secretaria entre l’1 i el 7 de setembre de 2016. En cas de no portar aquest document en les dates establertes, des de Coordinació se li assignarà una optativa.

FULL PETICIÓ OPTATIVES 3r

Bookmark the permalink.

Comments are closed.