El meu @insmm.org

El sistema de comunicació digital amb el professorat majoritàriament és el correu corporatiu (@iesmm.org) i l’accés al moodle del centre.

Molts de vosaltres ja l’utilitzeu, però en el cas de l’alumnat que no el tingui heu de tenir en compte que el correu és:

Núm RALC alumne@iesmm.org  (exemple   12356482@iesmm.org)

i la contrasenya el vostre núm de DNI/NIE/PASS o núm TIS en el cas de no tenir informat el DNI a secretaria.

En el cas del moodle l’usuari és: el núm RALCde l’alumne i la contrasenya la mateixa que la del correu @iesmm.org

Recordeu que l’entorn per entrar és GMAIL.

Si no recordeu el vostre RALC o no el teniu o si teniu problemes per accedir-hi, poseu-vos en contacte amb el tutor/a o amb secretaria a través del correu electrònic o plataforma iEduca.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.