Calendari escolar i normes de funcionament intern curs 2016-2017

Les famílies i l’alumnat hauran de llegir el document adjunt i presentar al tutor/a del grup el dia de la presentarió (9 de setembre de 2016 a les 11:00h) el full 7 degudament signat conforme estan informats dels diferents aspectes de l’organització del calendari escolar i de les normes de funcionament  intern de l’institut  Montserrat Miró i Vilà.

Calendari i normes d’organització curs 2016-2017

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.