Informació inici de curs 2013-2014

* Divendres, 13 de setembre a les 10.00h per a tots els nivells (ESO i BATX).

Les llistes d’alumnes per classes es publicaran al centre una vegada realitzades les matricules extraordinàries de setembre.

* Dilluns, 16 de setembre:  Inici de les classes, en l’horari habitual.

IMPORTANT!!!

El dia de la presentació (13 de setembre a les 10.00h) tots els alumnes hauran de portar la següent documentació (cal imprimir-la, omplir-la i lliurar al tutor/a):

 Els alumnes de 1r d’ESO rebran una carta convocant-los a una reunió informativa amb el tutor/a que tindrà lloc a principis de setembre, no obstant, el dia de la presentació hauran de portar degudament signats els documents:

4 i 5

Els alumnes de 2n. d’ESO hauran de portar els documents:

2, 4 i 5.

Els alumnes de 3r d’ESO hauran de portar els documents:

3, 4 i 5.

Els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat els documents:

4 i 5.

DOCUMENTACIÓ:

1, Calendari escolar 2013-2014

2. Full d’optatives per a l’alumant de 2n d’ESO

3. Full d’optatives per a l’alumant de 3r d’ESO

4. Full de sortides dintre del municipi i recinte municipal esportiu Miquel Poblet

5. Normativa curs 2013-2014