Eleccions consell escolar 2018

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

D’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres; i la resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics; el procés electoral per renovar els membres del nostre Consell Escolar es durà a terme entre el 5 de novembre i el 21 de desembre de 2018, segons el calendari adjunt.

En aquest procés s’han de renovar:

5 representants del professorat.

3 representants de l’alumnat.

1 representants dels pares i mares.

1 representant del PAS.

Montcada i Reixac, a 25 d’octubre de 2018

José Diego López García

Director Institut Montserrat Miró i Vilà

Més informació

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE

L’INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ

5 de novembre:  Convocatòria d’eleccions.

Publicació de les vacants a renovar de cada sector.

Sorteig per designar els vocals de les meses electorals

(a les 11.00 h a la sala de reunions).

________________________________________________________________________________________________

7 de novembre: Constitució de les meses electorals per sectors (a la sala de reunions):

Professorat: a les 11.00h.

Pares i Mares: a les 16.00h.

Alumnat: a les 14.30h.

PAS: a les 11.00h.

Publicació del cens electoral provisional de cada sector

________________________________________________________________________________________________

8 – 12 de novembre:   Reclamacions al cens electoral.

________________________________________________________________________________________________

14 de novembre:   Resolució de les reclamacions als censos electorals.

Aprovació i publicació del cens electoral definitiu de cada sector.

________________________________________________________________________________________________

Fins al 16 de novembre:  Presentació al Director de les candidatures dels diferents sectors segons el model que es troba a la secretaria del centre.

 Candidatura_Sector alumnat

Candidatura_Sector pares i mares

________________________________________________________________________________________________

21 de novembre:                                Verificació, per part de les meses electorals, dels requisits de les candidatures presentades (a la sala de reunions):

Professorat: a les 11.00h.

Pares i Mares: a les 17.30h.Alumnat: a les 14.30h.

PAS: a les 11:00h.

Publicació provisional de candidatures.

________________________________________________________________________________________________

22 de novembre:   Reclamacions a les candidatures provisionals.

Publicació definitiva de candidatures.

________________________________________________________________________________________________

Fins al 23 de novembre:   Presentació al Director de sol·licituds per a actuar com a supervisor a les votacions.

________________________________________________________________________________________________

28 i 29 de novembre:  Període electoral

Professorat: 28 de novembre, a les 14:30 h (claustre extraordinari).

Pares i Mares: 29 de novembre, d’11:30h a 17.30h (sala de reunions).

Alumnat: 29 de novembre, d’11:30h a 14.30h (sala de reunions).

PAS: 28 de novembre, d’11:00h a 11.30h (sala de reunions).

________________________________________________________________________________________________

                          30 de novembre:  Publicació de les actes dels resultats (proclamació dels representants elegits, una vegada resolts els possibles dubtes i reclamacions).

________________________________________________________________________________________________

19 de desembre:  Constitució del nou Consell Escolar.

Comments are closed.