Matrícula ESO

Atenció!

Aquest any, com a novetat, s’admetrà la tramesa de la documentació relativa a la matrícula del curs 2018-2019 via correu electrònic a secretaria@insmm.org

Per a formalitzar-la caldrà descarregar-se tota la documentació corresponent, omplir-la, signar-la i tornar-la a enviar,  juntament amb els resguards de pagaments i la resta de documents que es requereixen.

Secretaria validarà que tot és correcte amb un correu de conformitat.

Si teniu dubtes en relació al procés de matrícula, pregunteu a secretaria.

(secretaria@insmm.org/ 935642781)


MATRICULA ALUMNES NOUS D’ESO 

Curs 2018-2019

Termini de matriculació:

del 21 al 27 de juny de 2018

(Alumnes admesos en el procés de preinscripció per a 1r d’ESO 2018-2019)

Documentació que cal portar: Cliqueu aquí

L’aportació de famíiles i l’import de sortides s’abonen als números de compte que s’especifiquen al full d’informació de matrícula.

Informació sortides curriculars 1r d’ESO 1819: Cliqueu aquí

Dades bancàries: Cliqueu aquí

Informació de l’AMPA: Cliqueu aquí

(si compreu els llibres socialitzats a iddink el pagament de la quota de l’AMPA es fa directament amb la comanda)

Atenció!

El kit de tecnologia i la quota de l’AMPA s’abonen directament accedint al web d’Iddink, independement de la compra o no dels llibres socialitzats.

(Cal registrar-se a www.iddink.cat)

Imprimiu-vos els 5  models necessaris:

1.- Model d’autorització paracetamol: Cliqueu aquí

2.- Model d’autorització de sortides dins del municipi i pavelló Miquel Poblet: Cliqueu aquí

3.- Model d’autorització d’ús d’imatge pública i protecció de dades personals a la web del centre: Cliqueu aquí

4.- Model d’ús dels serveis digitals a l’aula: Cliqueu aquí

5.- Model d’autoritzció plataforma iEduca: Cliqueu aquí


MATRICULA ALUMNES D’ESO DEL CENTRE

CURS 2018-2019

Als alumnes matriculats actualment a 1r, 2n i 3r d’ESO se’ls ha lliurat el full de confirmació de continuïtat al centre per al curs 2018-2019 i l’actualització de dades, que han de retornar al tutor/a abans del 11 de maig de 2018.

Durant la primera quinzena del mes de juny  se’ls lliurarà la informació de matrícula que caldrà fer amb posterioritat al l’actualització de dades.

Els terminis són els següents:

Ordinari: del 25 al 29 de juny de 2018

(alumnes amb tot aprovat, 1 o 2 assignatures pendents)

Extraordinari: del 5 al 7 de setembre de 2018

Documentació que cal portar: Cliqueu aquí

Atenció!

El kit de tecnologia  ( de 1r a 3r d’ESO i 4t d’ESO només si cursen tecnologia) i les quotes de l’AMPA i piscina (només per 2n d’ESO) s’abonen directament accedint al web d’Iddink, independement de la compra o no dels llibres socialitzats.

(Cal accedir o registrar-se a www.iddink.cat)

L’aportació de famíiles i l’import de sortides s’abonen als números de compte que s’especifiquen al full d’informació de matrícula.

Informació sortides curriculars 2n d’ESO:Cliqueu aquí

Informació sortides curriculars 3r d’ESO:Cliqueu aquí

Informació sortides curriculars 4t d’ESO: Cliqueu aquí  Cliqueu aquí

Dades bancàries: Cliqueu aquí

Informació de l’AMPA:Cliqueu aquí

(si compreu els llibres socialitzats a iddink el pagament de la quota de l’AMPA es fa directament amb la comanda)

  • Imprimiu-vos els 5 models necessaris:
  1. Model d’autorització paracetamol: Cliqueu aquí

  2. Model d’autorització de sortides dintre del municipi i pavelló Miquel Poblet: Cliqueu aquí

  3. Model d’autorització d’ús d’imatge pública i protecció de dades personals a la web del centre:  Cliqueu aquí

  4. Model d’ús dels serveis digitals a l’aula:  Cliqueu aquí

  5. Model d’autorització plataforma iEduca: Cliqueu aquí

____________________________________________

 

Comments are closed.