Matrícula ESO

____________________________________________

MATRICULA ALUMNES D’ESO DEL CENTRE

CURS 2017-2018

Als alumnes matriculats actualment a 1r, 2n i 3r d’ESO se’ls lliurarà el full de confirmació de continuïtat al centre per al curs 2017-2018 i l’actualització de dades, que han de retornar al tutor/a abans del 31 de maig de 2017.

Juntament se’ls lliurarà la informació de matrícula que caldrà fer amb posterioritat al l’actualització de dades.

Els terminis són els següents:

Ordinari: del 19 al 30 de juny de 2017

(alumnes amb tot aprovat, 1 o 2 assignatures pendents)

Extraordinari: del 6 al 8 de setembre de 2017

Documentació que cal portar: Cliqueu aquí

Informació de l’AMPA: Cliqueu aquí

 • Imprimiu-vos els 4 models necessaris:
 1. Model autorització paracetamol:  Cliqueu aquí
 2. Model d’autorització de sortides dintre del municipi i pavelló Miquel Poblet: Cliqueu aquí
 3. Model d’autorització d’imatge pública i protecció de dades personals a la web del centre:   
  1. Menors de 14 anys: Cliqueu aquí
  2. Majors de 14 anys: Cliqueu aquí
 4. Model d’ús dels serveis digitals a l’aula:  
  1. Menors de 14  anys:Cliqueu aquí
  2. Majors de 14 anys: Cliqueu aquí
 5. Model autorització plataforma iEduca: Cliqueu aquí

____________________________________________

MATRICULA ALUMNES NOUS D’ESO 

Curs 2017-2018

Termini de matriculació:

del 12 al 16 de juny de 2017

(Alumnes admesos en el procés de preinscripció per a 1r d’ESO 2017-2018)

Documentació que cal portar: Cliqueu aquí

Informació de l’AMPA: Cliqueu aquí

Imprimiu-vos els 5  models necessaris:

1.-Model autorització paracetamol: Cliqueu aquí

2.- Model d’autorització de sortides dintre del municipi i pavelló Miquel Poblet: Cliqueu aquí

3.- Model d’autorització d’imatge pública i protecció de dades personals menors de 14 anys a la web del centre: Cliqueu aquí

4.- Model d’ús dels serveis digitals a l’aula menors de 14  anys: Cliqueu aquí

5.- Model autoritzció plataforma iEduca: Cliqueu aquí

Comments are closed.