Modificacions del Règim Intern de centre.

Benvolguts pares/mares/tutors/es,

Us recordem que les modifcacions del Règim Intern d’aquest curs,  que es van lliurar a l’alumat a principis de curs  per tal que signéssiu l’assabentat, entraran en vigor el proper dilluns 2 d’octubre.

La direcció

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.