Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

 

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Imprès de sol·licitud – 1300kb

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

 

Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 14 de febrer de 2019
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 5 al 7 de març de 2019
Realització de les proves Durant el mes de març

IV Concurs de postals nadalenques 2017

Ja estem al desembre i com cada any celebrarem el nostre el concurs de postals nadalenques, aquest any en la seva IV edició.
La postal guanyadora serà la imatge del centre en les felicitacions de nadal i a més obtindran tots els participants regals dels patrocinadors que hi col·laboren en el concurs.

Us animem a que hi participeu!!

Document-page-001 Document-page-002