Calendari escolar i normes de funcionament intern curs 2016-2017

Les famílies i l’alumnat hauran de llegir el document adjunt i presentar al tutor/a del grup el dia de la presentarió (9 de setembre de 2016 a les 11:00h) el full 7 degudament signat conforme estan informats dels diferents aspectes de l’organització del calendari escolar i de les normes de funcionament  intern de l’institut  Montserrat Miró i Vilà.

Calendari i normes d’organització curs 2016-2017

 

OFERTA D’OPTATIVES DE 3r D’ESO CURS 2016/17

Aquí teniu el full d’optatives per l’alumnat de 3r d’ESO per al curs 2016-2017.

ORDENAR PER ORDRE DE PRIORITAT LES OPTATIVES: 1, la que més prefereixes fins a 7 la que menys prefereixes.

S’ha de retornar degudament omplert a secretaria entre l’1 i el 7 de setembre de 2016. En cas de no portar aquest document en les dates establertes, des de Coordinació se li assignarà una optativa.

FULL PETICIÓ OPTATIVES 3r